Online Drugstore, buy synthroid online, Free shipping, buy suhagra online, Discount 10% in Cheap Pharmacy Online Without a Prescription Autoeksternas

Apie Mus

Mielieji!

Jei suplanavote mokytis vairuoti ir renkatAi??s mokyklAi??, tikriausiai norAi??tumAi??te, kad ji bAi??tA? kuo arA?iau JAi??sA?, bei neatimtA? daug laiko, taip pat galAi??tumAi??te mokytis naujais automobiliais, vadovaujant profesionaliems instruktoriams ir mokytojams, taip pat jei dAi??l kokiA? nors prieA?asA?iA? nebaigAi??te mokslA? ir norite juos pratAi??sti ai??i?? A?i mokykla kaip tik Jums.

Svarbu paminAi??ti tai, jog aikA?telAi??, kurioje vyksta praktiniai uA?siAi??mimai netoli mokyklos. Taigi, JAi??s sutaupysite laiko ir pinigA?, nes didA?iAi??jAi?? jA? dalA? atima kelionAi?? A? vairavimo aikA?telAi??. Kadangi vienas iA? mAi??sA? filialA? yra ir „Regitros“ pastate, kur laikomi valstybiniai egzaminai, A? mus daA?nai kreipiasi po kelis kartus nesAi??kmingai egzaminus laikAi?? A?monAi??s. Bendraudami su jais supratome, kad dauguma neiA?laiko ne tik dAi??l A?gAi??dA?iA? stokos, bet ir dAi??l to, kad neturi pakankamos informacijos apie visus vertinimo kriterijus. Tikime, jog nAi??ra blogA? mokiniA?, yra blogi mokytojai. Galima be keliA? eismo taisykliA? paA?eidimA? pravaA?iuoti visAi?? egzaminAi??, bet jo neiA?laikyti. O prieA?astis paprasta ai??i?? egzaminuotojas tikrina ne tik A?gAi??dA?ius, bet ir laikanA?iojo egzaminAi?? elgsenAi??. PastebAi??jome, kad aikA?telAi??je daug klaidA? padaro A?monAi??s, kurie nemoka taisytis atitinkamuose manevruose. Tam, kad nedarytume naujA? klaidA? per egzaminAi??, mAi??sA? mokyklos instruktoriai, iA? anksto analizuoja daromas klaidas aikA?telAi??je, pamokome, kaip reikAi??tA? iA?taisyti vienAi?? ar kitAi?? manevrAi??, pasidaliname vairavimo patirtimi ir gudrybAi??mis.

MAi??sA? komandoje ai??i?? profesionalAi??s instruktoriai, buvAi?? keliA? policijos pareigAi??nai, sukaupAi?? didelAi?? vairavimo patirtA?, pasiekAi?? aukA?tA? rezultatA? auto ir moto sporto A?akose. Be puikiA? vairavimo A?gAi??dA?iA? jie turi tai, kas svarbiausia bendraujant su Jumis ai??i?? geranoriA?kumo, nuoA?irdumo ir kantrybAi??s. Jei dar tik mokotAi??s teorijos, jums padAi??s gausi vaizdinAi?? medA?iaga, kuria dAi??stytojas geranoriA?kai dalinasi su mokiniais. TvirA?iau A?sisavinsite informacijAi??, susipaA?inAi?? su konkreA?iomis vaizdinAi??mis situacijomis.

MAi??sA? kolektyvas A?sitikinAi??s, kad jaunA? vairuotojA? ruoA?imas ai??i?? ne tik verslas, bet ir valstybAi??s patikAi??ta misija. MAi??sA? mokykla ai??i?? vairuotojA? mokymo ir kvalifikacijos kAi??limo mokyklA? asociacijos narAi??. Ji ai??i?? viena iA? nedaugelio tokio pobAi??dA?io A?staigA? pasiraA?iusi ETIKOS KODEKSAi??. Tai A?pareigojimas elgtis sAi??A?iningai ir A?adAi??ti tai, kAi?? galime A?vykdyti. Esame patogioje vietoje ai??i?? pas mus pateksite iA? visA? Vilniaus mikrorajonA?, SalininkA?, GrigiA?kiA?, BalsiA?, RieA?Ai??s, A?aliA?jA? eA?erA?. Jums neteks laukti eilAi??s vairuoti. MAi??sA? parke ai??i?? daug naujA?, tokiA? pat kaip Regitroje, automobiliA? ir motociklA?. SutarAi?? su instruktoriumi, mokytis vairuoti pradAi??site Jums patogioje vietoje – patogiu laiku. Taupome JAi??sA? laikAi?? ir mokantis teorijos. Organizavome neakivaizdinA? nuotolinA? mokymAi??. Testus galite sprAi??sti ten kur galite naudotis kompiuteriu. O atAi??jAi?? A? mAi??sA? mokyklos klasAi??, juos sprAi??site nemokamai ai??i?? jaukioje aplinkoje prie puodelio kavos ar arbatos. Mes dirbame Jums, mielieji. NuoA?irdA?iai siekiame, kad kelyje bAi??tumAi??te saugAi??s ir pasitikintys savimi, kad vairavimas Jums teiktA? malonumAi??. Viso to galime pasiekti drauge!

Vairavimo kursai Vilniuje. RinkitAi??s automobilA? tokA? kaip „Regitroje“! KvieA?iame mokytis Vilniaus BaltupiA?, SantariA?kiA?, JaruzalAi??s, FabijoniA?kiA?, A?irmAi??nA?, A?aliA?jA? eA?erA?, BaltupiA?, BajorA?, RieA?Ai??s, BalsiA? rajonA? gyventojus.